Niets moet, bijna alles mag!

 

ANBI.

Met ingang van januari 2008 staat onze stichting op de alfabetische lijst van ANBI bij de Belastingdienst onder de naam van: Stichting Dagopvang Weert. (RSIN/fiscaalnummer: 802606465), opgericht op 10-05-1989.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41067537.

De overheid heeft op 16 juli 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI’s. Met ingang van 1 januari 2014 moet er een aantal gegevens zoals contactgegevens, bestuur, doelstellingen, beleid en financiën gepubliceerd worden. 

Deze informatie kunt u op deze pagina bekijken.

(Onbezoldigd) bestuur:
Els Ahsman, voorzitster
Johan Wouters, secretaris
Nicole de Laat, Penningmeester.

Contactgegevens:
Secretariaat 
Johan Wouters
p/a Keverberg 26
6002 XK WEERT
e.: info@dehuiskamerweert.nl
t: 06-29017534

Rekeningnummer van de Stichting
Iban: NL54RABO0166946656

Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst. Alle activiteiten worden gedaan door vrijwilligers.

Beleidsplan van de stichting

Activiteitenplan 2016

FinanciŽle verantwoording 2015

Statuten van de Stichting