Geluk zit in kleine dingen.

 

De Huiskamer

Buurtgenoten leren kennen, een praatje maken, of een kaartje leggen. Voor ouderen is de huiskamer voor ouderen een uitkomst... De oplossing voor eenzaamheid onder ouderen is even simpel en doeltreffend als goedkoop. Een huiskamer voor elke wijk. Dat dit nog niet breed is ingevoerd in heel Nederland, is de bezoekers van de huiskamer in Weert een raadsel. Voor hen is de ontmoetingsplek voor 60-plussers van onschatbare waarde.

De Huiskamers hebben als doel (kwetsbare) ouderen een gezellige morgen en/of middag aan te bieden en zodoende de mantelzorger op dat dagdeel te ontlasten.
De Huiskamer is een aanvulling en verbreding van bestaande voorzieningen voor ouderen.
De gasten bouwen sociale contacten op en raken daardoor uit hun isolement.
In de huiskamers is veel begeleiding en aandacht voor iedere gast zodat hij/zij zich thuis voelt.

Samen met andere ouderen wordt een gezellig praatje gemaakt, spelletjes gedaan, koffie gedronken, gelachen en gehuild. Er worden creatieve activiteiten gedaan, borduren, breien, knutselen, kaarten en spellen, kringgesprekken, een quiz gehouden en aangepaste uitstapjes georganiseerd. Bij de Huiskamer "De Roos" is het zelfs mogelijk een warme maaltijd te gebruiken en de hele dag te blijven.

Het motto is "Niets moet, "bijna" alles mag"

 

De Stichting

De Huiskamer

De Locaties

De Vrijwilligers

De Activiteiten

Nieuws

Contact

ANBI-gegevens

Stichting Dagopvang Weert
info@dehuiskamerweert.nl